Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


*Beste Alex. *Eerst nu kan ik pas teageren op jouw opmerking zoals"Ik vraag me af of je alle antwoorden wel leest". Mijn antwoord hierop is een volmondig JA. Ik kan echter niet direct overal op reageren,wat ik overigens wel graag wil,maar het kost mij wel tijd om de vragen daarover goed te kunnen formuleren,voordat ik probeer of ik de diverse opties wel verantwoord kan toepassen en of ik ze ook echt nodig heb en ze ook echt handig zijn. Ik overweeg dus heel kritisch,voordat ik iets wil toepassen.

Ik pas niets toe wat ik niet nodig heb of waarvan ik inschat dat ik er nooit aan toe zal komen,gezien mijn leeftijd van bijna 73 jaar en mijn medische beperkingen. Alleen wat voor mij in deze situatie erg handig en practisch zou zijn wil ik heel graag toepassen en leren gebruiken op mijn oude dag. Opa`s laatste kunstje:-D . Lol.

Ik ben dus nooit te oud om bij te leren en heb er ook heel sterke interesse voor,zodat ik mijn geest scherp kan houden voor zover mij dat nog lukt:-D . Dat ervaar ik dan nog wel. Het gaat echter niet zo snel als ik wil,maar dat hoeft ook niet meer in mijn pensioentijd. Met rustige overweging en aanpak kan ik ook mijn doelen bereiken.

In de hoop dat ik je nu correct heb beantwoord groet ik je vriendelijk. /*Anton Doove*//*.
*/

Op 21-9-2012 23:29, Alex Plantema schreef:
Ik vraag me af of je alle antwoorden wel leest.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.