Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Gerrit,

Gerrit Snijder wrote (23-02-12 12:35)

Bedankt voor de reacties, maar mijn
probleem met het bladeren is nog niet opgelost!

Jammer...

Ik heb het volgende gedaan:
op de “andere laptop” heb ik
[...]

dat ziet er goed uit.

Na het laden van een spreadsheet bij
een poging om te bladeren weer hetzelfde resultaat: grijze iconen!?

Zoals al eerder geschreven: ik kan het niet reproduceren. Niet op Windows 7 en niet op Ubuntu.

Heb je het met oude en nieuwe bestanden ?

Kun je mij een testbestand zenden ?

Zijn er anderen die hetzelfde probleem zien ?


vr groet,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.