Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Pieter,

Pieter Kristensen wrote (22-02-12 20:10)
Het was correcter geweest als je had gezegd dat je dat een een mail van
mij gelezen had, van twee dagen geleden.

Ik kan uit je mail niet opmaken of je opmerking voor mij bedoeld is. (1)
Zo ja? Dan mijn oprechte excuses dat ik met dat niet uit het hoofd kon herinneren. Er komt hier veel, heeeeeel veel langs, en soms kies ik de snelle, ruwe weg : 'heb pas ergens gelezen'. Dan kom ik ook nog toe aan naar bed gaan enzo :-) En ik mag toch hopen dat mensen met een vraag, ook de moeite doen om zelf een beetje in de archieven te neuzen.

Kennelijk vind je mijn tekst wel duidelijk.

Ja. Er zijn veel duidelijke teksten in omloop, maar iedere context vraagt weer specifieke kenmerken..

Misschien kan hij als antwoord op de faq-site gebruikt worden...

Goed idee. Ik heb het gebruikt als basis voor onze eerste:
zie http://nl.libreoffice.org/ondersteuning/faq/ :-)

Dank je!
Cor


1) NB.
Ik denk dat veel conversaties makkelijker te volgen zijn als we proberen te reageren tussen de oorspronkelijke post, onder de regel dus waarop wordt gereageerd, en met het weglaten van op dat moment niet relevante inhoud (daarvoor zijn de archieven). Kijk eens in het archief van de developer-lijst bijvoorbeeld. Niet om de inhoud te begrijpen, maar om te zien hoe handig dat werkt:
  http://lists.freedesktop.org/archives/libreoffice/
bijvoorbeeld gesorteerd op onderwerp

http://lists.freedesktop.org/archives/libreoffice/2012-February/thread.html


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.