Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index
Hallo allemaal,


Ik gebruik al jarenlang
OpenOffice naar volle tevredenheid, maar wil nu al enige tijd overstappen naar
LibreOffice. Daarbij loop ik aan tegen het feit dat ik in de
voorbeeld modus niet door mijn spreadsheets kan bladeren; alle iconen
die daarvoor zijn bedoeld zijn grijs. In OpenOffice werkt het bladeren normaal. Heeft iemand een 
idee wat de
oorzaak kan zijn?
Ik gebruik spreadsheets die met OpenOffice zijn
aangemaakt en het besturingssysteem is Windows 7 Home Premium (op een andere laptop heb ik 
hetzelfde probleem).

Alvast bedankt voor
jullie reacties.


Groeten,

Gerrit                     
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.