Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Dag Joop,

Joop Letteboer wrote (26-02-12 09:40)

Even wat geprobeerd en het blijkt dat ik wél kan bladeren als ik het
vinkje weghaal bij Extra - Opties - LibreOffice Calc - Afdrukken -
Bladen - Alleen geselecteerde bladen afdrukken.

Dank ! :-)

Bovenstaande instelling zou volgens mij helemaal geen invloed mogen
hebben op de werking van het afdrukvoorbeeld (vaak wil je maar één blad
afdrukken),

Hmm, ik schrijf net in een andere mail dat ik het wel logisch vind.

Nu, als iemand daar een duidelijke mening over heeft, is de logische weg om dat op internationale de UX-lijst (UX = user experience) naar voren te brengen. Daar wordt uiteindelijk beslist over dit soort vragen.

vr. groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.