Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List indexHa Cor,

Ik heb nog nooit een issue aangemaakt. Wil jij het doen?
Is: "After defining printblocks in Calc you
can't walk trough the sheets in preview mode." een juiste omschrijving om in het issue te vermelden?

Groeten,
Gerrit.
Date: Thu, 23 Feb 2012 14:09:05 +0100
From: oolst@nouenoff.nl
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] Problemen met bladeren in de voorbeeld modus

Dag Gerrit,

Gerrit Snijder wrote (23-02-12 13:00)

Het bijgaande (aangepaste) bestand werkt bij mij niet goed.

Ik zie dat je in jouw voorbeeld afdrukbereiken hebt gedefinieerd.
Dat had ik bij mijn test niet gedaan.
En nu blijkt, dat zodra er een afdrukbereik is gedefinieerd, dat de 
knopjes inderdaad niet actief zijn.

Dat is in alle versies van LibreOffice zo. En het was anders in 
OpenOffice...
Maar ik zie er nog geen issue voor:

https://bugs.freedesktop.org/buglist.cgi?list_id=45451&short_desc=preview%20print&query_based_on=350_Calc&query_format=advanced&bug_status=UNCONFIRMED&bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug_status=REOPENED&bug_status=RESOLVED&bug_status=VERIFIED&bug_status=NEEDINFO&short_desc_type=allwordssubstr&component=Spreadsheet&product=LibreOffice

https://bugs.freedesktop.org/buglist.cgi?list_id=45440&short_desc=print%20range&query_based_on=350_Calc&query_format=advanced&bug_status=UNCONFIRMED&bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug_status=REOPENED&bug_status=RESOLVED&bug_status=VERIFIED&bug_status=NEEDINFO&short_desc_type=allwordssubstr&component=Spreadsheet&product=LibreOffice

Zou je evt. zelf een issue kunnen maken en het nummer hier posten :-)

vr. groet,

-- 
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

                     
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.