Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Gerrit,

Gerrit Snijder wrote (22-02-12 18:39)

Ik gebruik al jarenlang OpenOffice naar volle tevredenheid,

Da's mooi - gaat alleen maar beter worden :-)

maar wil nu al enige tijd overstappen naar LibreOffice.

goed plan dus.

Daarbij loop ik aan tegen het feit dat ik in de voorbeeld modus niet door mijn
spreadsheets kan bladeren; alle iconen die daarvoor zijn bedoeld zijn grijs.

Hmm, da's vervelend en niet de bedoeling.
Heb je het bij alle werkbladen, oud en nieuw? Opgeslagen als .ods en .xls ?

In OpenOffice werkt het bladeren normaal. Heeft iemand een idee wat de
oorzaak kan zijn?

Weet je of het ook in OpenOffice 3.3.0 werkte zoals je gewend was (of in de DEV 300m105, de laatste snapshot, code op weg naar 3.4.0) ? Ik vraag dat, omdat we nogal wat oneffenheden tegenkomen die te maken hebben met veranderingen in de laatste codebijdragen aan OpenOffice.org. (Niet dat in codebijdragen aan LibreOffice nooit iets mis gaat, maar gewoon, voor een juiste beeldvorming zeg maar ;-) )

Ik gebruik spreadsheets die met OpenOffice zijn aangemaakt en het besturingssysteem is Windows 7
Home Premium (op een andere laptop heb ik hetzelfde probleem).

Wat voor OS staat er op die laptop?
(Hmm, ik zal mijn VM met Win7 eens starten om daar wat te testen).

Testjes gedaan: met nieuwe werkbladen op Ubuntu en Win 7 is er voor mij geen probleem. Ik heb geen afdrukbereiken gedefinieerd.

In een mail (eer)gisteren is al genoemd dat het vervangen van het gebruikersprofiel op Windows bij iemand problemen heeft verholpen.

Ik begrijp dat er internationaal ook de nodige meldingen zijn van rade dingen die opgelost zijn met een vers gebruikersprofiel. (Tja, schoonmaken, opruimen, gaat niet altijd zonder problemen helaas.)
Zou je kunnen proberen of dat voor jou ook helpt?

Dank & vr. groet,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.