Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste,

Ik heb niet genoeg kennis van parallelle installaties van OOo en LibreOffice, en de 
installatieproblemen met LO 3.5. Maar een mogelijke (tijdelijke) oplossing kan het gebruiken van 
Portable Apps zijn. Deze installatie wordt normaal gebruikt om programma's op een USB-stickje te 
zetten. Zowel LO als OOo zijn hierop terug te vinden. Echter is de 'ontwikkeling' van OOo zo te 
zien blijven hangen op 3.2; en wordt de nieuwste versie van LO, versie 3.5, wel aangeboden op de 
website: http://portableapps.com/apps/office/libreoffice_portable . Met andere woorden: verwijder 
LO van uw systeem, en installeer het opnieuw met deze installer op ofwel een USB-stickje, ofwel 
gewoon op uw systeem.

Ik ga natuurlijk van de veronderstelling uit dat programma's die volledig op een USB-stick te 
installeren zijn geen (expliciet) gebruik maken van de register.

Hopelijk kan dit als (tijdelijke) oplossing dienen. De verdere kennis/discussie laat ik aan andere 
mensen over :-).

Groet,
Joren

----- Originele e-mail  -----
Van: "Joop" <lists@joelassist.nl>
Aan: users@nl.libreoffice.org
Verzonden: Zondag 19 februari 2012 15:51:05 GMT +01:00 Amsterdam / Berlijn / Bern / Rome / 
Stockholm / Wenen
Onderwerp: Re: [nl-users] Installatie LO 3.5

Cor,

Begrijp ik hieruit dat ik OOo en LibO niet meer beide op mijn computer 
kan hebben? Ik heb nu nog staan LibO 3.3.0 en OOo 3.2.1. Je ziet ik heb 
lang niet alle updates verwerkt. Maar die OOo versie heb ik gehandhaafd 
omdat die LibO versie wat onhebbelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het 
verticaal gaan afdrukken van smalle pagina's (zoals acceptgirokaarten).

Ik heb geen zin om voor LibO 3.5 die OOo te gaan verwijderen en dan te 
merken dat ik weer tegen dat probleem oploop, om vervolgens weer te 
moeten deïnstalleren en oude versies van zowel LibO als OOo opnieuw te 
installeren.

Verwacht jij dat die onmogelijkheid om LibO en OOo naast elkaar te 
hebben zal blijven. Niet zo vriendelijk naar elkaar toe.

Ik wacht dus nog maar even met updaten.

Joop

Op 19-2-2012 12:42, Cor Nouws schreef:
Beste Peter,

Peter Boeré wrote (19-02-12 12:32)

ik heb LibreOffice 3.5 proberen te installeren.
In eerste instantie gaat dat goed, echter na het kiezen van de
installatei-optie en het aantal gebruikers krijg ik de melding dat LO
niet geinstalleerd kan worden.

Zie hier, derde opsommingsteken:
http://nl.libreoffice.org/download/uitgave-notities/#LO350

Ik denk dat dat het is.

vr groet,-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.