Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Naar aanleiding van de mail die ik vorige week zag passeren ben ik aan de slag gegaan met mailmerge.

Daarbij enkele vragen / suggesties:

* Is er een mogelijkheid om afbeeldingen mee te versturen, samen met html mail? 

Ik heb een brief (mail) in writer gemaakt en daar een afbeelding ingevoegd. Bij het verzenden als 
html komt de afbeelding niet mee. Wel als ik de brief als pdf verzend maar dan kom ik bij mijn 2 de 
vraag:

* Kan ik een document in bijlage verzenden maar toch een kort tekstje als html mee sturen (vb zie 
bijlage). Nu verstuur ik een lege mail met enkel een bijlage. Sommige ontvangers zouden de indruk 
kunnen krijgen dat het een lege mail is.

Vriendelijke groet,

Johan 
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.