Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 19-feb-2012 12:42, Cor Nouws schreef:
Beste Peter,

Peter Boeré wrote (19-02-12 12:32)

ik heb LibreOffice 3.5 proberen te installeren.
In eerste instantie gaat dat goed, echter na het kiezen van de
installatei-optie en het aantal gebruikers krijg ik de melding dat LO
niet geinstalleerd kan worden.

Zie hier, derde opsommingsteken:
  http://nl.libreoffice.org/download/uitgave-notities/#LO350

Ik denk dat dat het is.

vr groet,

Beste Cor,

Het probleem is opgelost. In het register stond nog een verwijzing naar een oudere versie van OO.
Bedankt voor het advies.

--
Vriendelijke groet,

Peter Boeré

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
P  Denk aan het milieu voordat u dit bericht print


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.