Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Joop,

Joop wrote (19-02-12 15:51)

Begrijp ik hieruit dat ik OOo en LibO niet meer beide op mijn computer
kan hebben?

Nee, maar je zult wat beter moeten opletten.
Vanaf onze wiki staat een link naar parallel installeren. (Ik weet niet of dat nog helemaal actueel is, anders moet je even de Engelstalige pagina controleren).
   http://wiki.documentfoundation.org/Installing_in_parallel

(hé, zie nu dat er nog geen Nederlandstalige versie van is :-) )

Ik heb tig versies naast elkaar staan (en regelmatig enkelen gelijk draaien).

En natuurlijk is er de mogelijkheid waarop Joren wees: altijd handig een stikkie met LibreOffice ;-)

Loop je ergens tegenaan: gewoon weer vragen!

vr. groeten,
Cor

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.