Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Cor,

Begrijp ik hieruit dat ik OOo en LibO niet meer beide op mijn computer kan hebben? Ik heb nu nog staan LibO 3.3.0 en OOo 3.2.1. Je ziet ik heb lang niet alle updates verwerkt. Maar die OOo versie heb ik gehandhaafd omdat die LibO versie wat onhebbelijkheden heeft, zoals bijvoorbeeld het verticaal gaan afdrukken van smalle pagina's (zoals acceptgirokaarten).

Ik heb geen zin om voor LibO 3.5 die OOo te gaan verwijderen en dan te merken dat ik weer tegen dat probleem oploop, om vervolgens weer te moeten deïnstalleren en oude versies van zowel LibO als OOo opnieuw te installeren.

Verwacht jij dat die onmogelijkheid om LibO en OOo naast elkaar te hebben zal blijven. Niet zo vriendelijk naar elkaar toe.

Ik wacht dus nog maar even met updaten.

Joop

Op 19-2-2012 12:42, Cor Nouws schreef:
Beste Peter,

Peter Boeré wrote (19-02-12 12:32)

ik heb LibreOffice 3.5 proberen te installeren.
In eerste instantie gaat dat goed, echter na het kiezen van de
installatei-optie en het aantal gebruikers krijg ik de melding dat LO
niet geinstalleerd kan worden.

Zie hier, derde opsommingsteken:
http://nl.libreoffice.org/download/uitgave-notities/#LO350

Ik denk dat dat het is.

vr groet,--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.