Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Paul,

plmvantooren@hetnet.nl wrote (15-02-12 08:36)

Ik heb in LibreOffice een mailmerge uitgevoerd, zowel voor een standaardbrief als voor etiketten.
Het geheel werkt erg gebruikersvriendelijk, beter dan in OpenOffice.

Er is echter 1 punt dat mij minder mooi lijkt:
Als men een mailmerge gaat uitvoeren, wordt een adreslijst gevraagd.
Het venster voor Database wisselen wordt geopend en er verschijnt een lijst met beschikbare 
databases.
In dit venster kan men de database selecteren, die men wilt gebruiken.
Deze lijst bevat echter alle databases, die men heeft gebruikt, ook al bestaat de betreffende 
database helemaal niet meer.

Dus dat is een lijst die is opgebouwd, en niet wordt gecontroleerd (en eventueel wordt aangepast) bij het laden. Gedrag lijkt wat dat betreft op Bestand > Recent geopende documenten. Als daar een bestand tussenstaat, dat is verwijderd nàdat het in LibreOffice werd gesloten, krijg je ook een foutmelding.

Er treedt dan ook een behoorlijke “vervuiling”op in de lijst.
Helaas is er geen mogelijkheid databases te verwijderen of wissen.

Is er een mogelijkheid dit in versie 3.4.5 nog aan te passen of kan dit in versie 3.5 worden 
meegenomen?

Dank voor je duidelijke vraag!
Of dat in de 3.4-lijn nog zal worden opgepakt, vraag ik me sterk af. Daar worden alleen nog heel noodzakelijke (....) verbeteringen aan gedaan.

Maar voor de 3.5 lijn, zijn er nog vele versies te gaan en in het najaar alweer 3.6 ...

Je zou kunnen kijken of er al een verzoek voor bestaat.
Goede ideeën en duidelijke kritiek worden zeer gewaardeerd. Wat niet betekent dat er altijd gelijk iemand opstaat om het te implementeren. maar omdat de benodigde verbetering direct gelijk is aan die om het gedrag van menu Bestand > Recent geopende documenten te verbeteren, is het wel interessant. In technische zin zou het lastig kunnen zijn, bedenk ik me net. Het controleren van de lijst bij het openen, kan veel tijd kosten als er ook netwerkbronnen moeten worden nagelopen ... Hmm, wordt misschien wel een onoverkomelijk probleem.

Enfin: open source is graag zelf helpen:
  http://wiki.documentfoundation.org/BugReport
er is ook een Nederlandstalige versie:
  http://wiki.documentfoundation.org/BugReport/nl
(in principe gelijk, maar loopt een beetje achter)

Open source is ook elkaar verder helpen. Dus loop je ergens vast bij het zoeken naar issues of maken van een nieuwe: meld het en we helpen :-)

Hoop dat je hiermee verder kunt

& vr. groet,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.