Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Ik was erg benieuwd naar een reactie op deze post, maar heb hem nog niet gezien.
Joop

Op 15-2-2012 8:36, plmvantooren@hetnet.nl schreef:
Geachte team,

Ik heb in LibreOffice een mailmerge uitgevoerd, zowel voor een standaardbrief als voor etiketten.
Het geheel werkt erg gebruikersvriendelijk, beter dan in OpenOffice.

Er is echter 1 punt dat mij minder mooi lijkt:
Als men een mailmerge gaat uitvoeren, wordt een adreslijst gevraagd.
Het venster voor Database wisselen wordt geopend en er verschijnt een lijst met beschikbare 
databases.
In dit venster kan men de database selecteren, die men wilt gebruiken.
Deze lijst bevat echter alle databases, die men heeft gebruikt, ook al bestaat de betreffende 
database helemaal niet meer.
Er treedt dan ook een behoorlijke “vervuiling”op in de lijst.
Helaas is er geen mogelijkheid databases te verwijderen of wissen.

Is er een mogelijkheid dit in versie 3.4.5 nog aan te passen of kan dit in versie 3.5 worden 
meegenomen?


Met vriendelijke groeten,
Paul van Tooren


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.