Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Ivo,

Deze bug melding bedoel je? Is reeds al gemeld.

Bug 46194 -"Templates and Documents -> Templates" won't keep "My Templates" open

Groet Frank

Op 21-2-2012 20:36, Ivo ten Hagen schreef:
Vanwege een oude onderwerptitel is deze misschien in de vergetelbak geraakt. Heeft iemand nog suggesties?

Onder extra, opties, paden heb ik alle paden naar sjablonen verwijderd en er mijn eigen pad ingevuld. Er staat nu dus maar één pad. Als ik via een sjabloon een document wil aanmaken, laat LO mijn lijstje zien onder het vensternaam "Sjablonen en documenten - Mijn Sjablonen", maar met de cursor op zandloper. Na enige tijd (5-10s) komt er in hetzelfde venster op de plaats van mijn sjablonen een aantal mappen te staan. De venstertitel is aangepast met "Sjablonen en documenten - Sjablonen". Ik kan nu op de map Mijn Sjablonen klikken en de oorspronkelijke lijst wordt weer zichtbaar. Zoals ik dat bedoeld heb.

Hoe kan ik deze omslachtige weg overslaan?

Ivo


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.