Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Frank en wellicht anderen,

LO 3.5 geinstalleerd geeft hetzelfde effect. Ik ben er nu achter dat het in 1 doc voorkomt. Terwijl 
ik in meerdere docs gewerkt heb. Ze hebben bij mijn weten dezelfde instellingen. Iemand een idee?

Ide Huitema
i.huitema@online.nl

----- Oorspronkelijk bericht -----
Van: "VLB1" <vlb1@xs4all.nl>
Aan: users@nl.libreoffice.org
Verzonden: Maandag 20 februari 2012 22:08:24
Onderwerp: Re: [nl-users] printvoorbeeld

Beste Ide,

Denk ik wel zou een goed printvoorbeeld moeten geven.
Waarom niet upgraden naar LO 3.5?

Groet Frank

Op 20-2-2012 21:54, Ide Huitema schreef:
Hallo allen,

Als ik in LO3.3.4. build 402( W Vista) in calc een printvoorbeeld wil zien krijg ik een compleet 
grijze blz in een doc met ca 250 rijen. In LO writer krijg ik netjes een vb. In een vorige versie 
was dit niet. Is er bij mij iets fout?

Ide Huitema
i.huitema@online.nl-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.