Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Cor,

Ik heb nu van alles geprobeerd, zelfs opnieuw installeren van 3.5, maar niets helpt de spellingscontrole te activeren.
De Nederlandse extensie is geïnstalleerd,.
Bij Opmaak>Teken staat onderaan in het venster de Taal: Nederlands (NL)
In de Standaardbalk staan de 2 pictogrammen voor de speling en zijn werkzaam. In Extra > Opties > Taalinstellingen > Talen staat Nederlands, zowel voor Gebruikersinterface als voor lokaal De instelling voor Standaard voor documenten is Nederlands (Westerse taal)
   De Aziatische talen zijn niet aangevinkt
   Voor Linguïstiek staat ingesteld op Standaards Nederlands
Waar zit nu de fout? Bij mij ?

Met vriendelijke groeten,

Paul van Tooren

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Cor Nouws
Sent: Sunday, February 19, 2012 12:20 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] Punten van aandacht versie 3.5 LibreOffice

Dag Paul, geacht medelid :-)

plmvantooren@hetnet.nl wrote (18-02-12 10:17)
Geacht team,
[...]
1.    De spellingscontrole krijg ik niet aan het werk.


Is de Nederlandse woordenlijst wel geïnstalleerd?
Je kunt die zien bij Extra > Extensiebeheer.
En als er een woordenlijst voor een taal beschikbaar is, zie je dat door
een vinkje bij de taal-keuze in de lijst Taal op het tab Teken in het
venster Opmaak > Teken (op het venster voor opmaakprofielen).


2.    Ik heb een overzicht van mijn bankrekeningen in Calc, bestaande
uit 5 bladen Plotseling, zonder enige reden, waren de van 3 bladen de
eerste 7 rijen niet meer bereikbaar.

Waren ze er ook niet meer? Of waren ze verborgen (Opmaak > Rij > Verbergen)
Wat voor een document type is het ? ods, xls ?

Is het een document dat een heel lange historie heeft, misschien
conversie op import op conversie ... ?

De overige bladen vertoonden
deze storing niet. Ik heb het opgelost door een kopie te maken van de
onjuiste bladen en alles werkt weer. Ik kan niet achterhalen wat de
oorzaak van de anomalie.

Als je nog een ander exemplaar hebt met dit gebrek, waaruit je gevoelige
gegevens kunt verwijderen, is dat wel interessant voor onderzoek, denk ik.

vr. groeten,


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.