Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo Gerrit,

Als de extensie geïnstalleerd is, moet je de extensiebeheerder niet meer openen! Het toevoegen betekent daar "nog een extensie toevoegen".

Om een pdf bestand te importeren open je LibreOffice.
Ga naar menu bestand, Openen. Er opent een dialoog-venster.
Zoek daarna het bestand, selecteer het en druk dan op de knop openen. Onderaan het scherm zie je (per pagina) een voortgangsbalk. Dit kan soms even duren, maar na enige tijd verschijnt het bestand in Writer dan wel Draw afhankelijk van het soort pdf.

Je kunt ook vanuit de bestandsverkenner het bestand met de rechter muisknop en Openen met... gebruiken.

Zojuist heb ik dit zelf geprobeerd en toen duurde het wel meer dan een minuut voor het opende. LO was ook traag bij het bewerken. (Ubuntu 12.4)


Groeten,
Bijk


Op 18-10-12 14:26, P.J. Koeleman. schreef:
Gerrit Snijder,

Op donderdag 18 oktober 2012, om 13:53 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-users] PDF Importeren".

GS> Ik probeer de extensie "PDF Importeren" te installeren, maar dat lukt me niet.
GS> In extensiebeheer zie ik de betreffende extensie staan, maar als
GS> ik klik op toevoegen, dan opent er een venster waar ik moet
GS> aangeven waar het programma zich bevind, maar ik heb geen idee waar dat is.
Als u de betreffende extensie ziet staan is deze al geinstalleerd en
kunt en hoeft u deze niet nogmaals installeren.

Er zijn twee mogelijkheden om bestanden te openen en te bewerken.
1.
Wanneer u een hybride bestand heeft (een PDF gemaakt met LibreOffice
en een ingebed ODF-bestand) dan opent dit in de tekst verwerker
Writer.

2.
Niet hybride bestanden zullen worden geopend in Draw voor bewerking.

Algemeen
Het openen van het PDF-bestand kunt u doen via de Rechter muis knop en
de functie 'Openen met'.

In de hoop dat dit voldoende informatie is.


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.--
Afsluiting
Get Ubuntu <http://www.ubuntu-nl.org/> FireFoxIcon <http://www.mozilla.com/firefox/> ThunderbirdIcon <http://www.mozilla.com/thunderbird/>

Een mens heeft twee oren en één mond, om twee keer zoveel te luisteren als te praten.

(Chinees gezegde)

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.