Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Paul,

2. Merk met mijn spreatsheets ook dat bij nieuwere versies bepaalde problemen ontstaan en zodra je deze weer goed opslaat en in de nieuwe versie van LO dat het probleem mogelijk niet meer voordoet. Dus door de nieuwe conversie naar 3.5 kan dit veroorzaken.

Groet Frank

Op 18-2-2012 10:17, plmvantooren@hetnet.nl schreef:
Geacht team,


Ik heb versie 3.5 van LibreOffice geïnstalleerd. het is even wennen met de verdwijnen van de 
margelijnen, maar het went wel.

Ik heb enkele punten, die de aandacht vergen:

1.  De spellingscontrole krijg ik niet aan het werk.
     Ik heb de knop aangezet zonder resultaat.
     Ik heb via de menubalk getracht de spellingscontrole uit te laten voeren.
     Ik krijg een leeg venster van de spellingscontrole met een leeg vak voor de tekstaal
     Hoe krijg ik de spellingscontrole aan het werk?
     In 3.4.5. werkte deze wel.


2.  Ik heb een overzicht van mijn bankrekeningen in Calc, bestaande uit 5 bladen
     Plotseling, zonder enige reden, waren de van 3 bladen de eerste 7 rijen niet meer 
bereikbaar.
     De overige bladen vertoonden deze storing niet.
     Ik heb het opgelost door een kopie te maken van de onjuiste bladen en alles werkt weer.
     Ik kan niet achterhalen wat de oorzaak van de anomalie.


Ik wacht het antwoord af.

Met vriendelijke groeten,

Paul van Tooren

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.