Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Hallo,

Ik werk eveneens met o.a. LibreOffice 3.5.0 en Windows7.
Bij mij werkt de kopieerfunctie binnen Calc zoals dat verwacht mag worden.
Ook 2 of meer(aaneengesloten, onder elkaar liggende) cellen kunnen meerdere rijen gekopieerd worden Ook 2 of meer (aaneengesloten, naast elkaar liggende) cellen kunnen meerdere rijen gekopieerd worden Ook 2 of meer(niet aaneengesloten, onder elkaar liggende, in de zelfde rij voorkomende) cellen kunnen meerdere rijen gekopieerd worden Ook 2 of meer(niet aaneengesloten, naast elkaar liggende, in de zelfde kolom voorkomende) cellen kunnen meerdere rijen gekopieerd worden

Bovenstaande functies werken in Calc op dezelfde wijze als deze in Excel werken

Bij mij is derhalve als ik het verhaal goed begrepen heb geen sprake van een bug in de kopieermogelijkheid van Calc.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg
Op 18-2-2012 15:16, VLB1 schreef:
Beste allen,

Ik merk een volgen probleem in calc LO 3.5 window 7 en wil even weten of dit bij andere ook gebeurd om er een bug van te melden.

Als ik 1 cel wil kopieëren naar meerdere regels kan dit correct.
Als ik 2 cellen of meer in 1 rij wil kopieëren kan dit enkel naar 1 rij, maar niet naar meerdere rijen, doordat de functie plakken uitgeschakeld wordt.

Gaarne verneem ik of dit bij andere ook optreed, wat niet zo hoort.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.