Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index
Hallo allen
 
 
Dag Frank, allen,

VLB1 wrote (19-02-12 23:20)

Mijn conclusie is dat het LO 3.5 in windows niet goed werkt en heb het
in Ubuntu nog gecontroleerd en daar gaat het wel goed.
 
 
Ik heb 3.5 draaien onder Windows7.
 
Als ik in A1 en B1 een waarde zet
 
Deze dan selecteren en in het context menu voor plakken kies
 
Daarna selecteer ik A3 t/m A6 (bijvoorbeeld)
 
in het contextmenu vind ik dan wel plakken
 
Dan plakt calc de waardes A1 en B1 in A3 en B3 t/m A6 en B6.
 
Is dat de bedoeling?
 
Zo ja, dan werkt het bij mij wel.
 
 
Groeten, Kees
 


Klopt met mijn waarneming.

@ Henk, A1+B1 te kopiëren naar het kolombereik A2+A3+A4 moet wel kunnen,
maar kan in windows nu niet en is dus een bug.

Kan wel, maar alleen met sneltoets. Contextmenu bevat niet de keuzes 
Plakken (Speciaal) en in het menu zijn die inactief.

Heb er een bug melding van gemaakt.

Welk nummer?

groet,

-- 
- Cor
- http://nl.libreoffice.org


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

                     
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.