Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Op 19-2-2012 18:50, Guy Voets schreef:
Op 19 februari 2012 18:39 schreef H.C. van der Burg
<h.vdburg@hccnet.nl>het volgende:

Hallo Frank,

In onderstaand voorbeeld probeert je te kopiëren, die niet in Calc
mogelijk zijn (overigens in Excel ook niet).
Als je een meervoudige selectie wilt kopiëren kan dat alleen van rijen
naar rijen of van kolommen naar kolommen en niet zo als jij wilt in
onderstaand voorbeeld kopiëren van een rijbereik (A1 en B1) naar een
kolombereik (A2, A3 en A4). Daarnaast moeten de te kopiëren bereiken altijd
gelijk zijn. In jouw voorbeeld wil je 2 cellen kopiëren naar 3 cellen en
dat is ook onmogelijk omdat het programma niet "weet" in welke van de 3
cellen de waarden van de 2 te kopiëren cellen.
Wel bestaat er een mogelijkheid om de cellen A1 en B1 te plaatsen in de
cellen A2 en A3 (of welke aaneengesloten onder elkaar liggende 2 cellen
maar gewenst zijn ). Dit wordt overigens transponeren genoemd
Ga dan als volgt te werk:
Selecteer de cellen A1 en A2 en activeer de kopieerfunctie zoals je dat
wilt (Ctrl-C, rechtsklikken en uit het contextmenu Kopiëren kiezen of
klikken in de menubalk op Bewerken en in het menu dat openklapt kiezen
Kopiëren).
Verplaats de muis naar de eerste cel waar je de waarde van cel A1 wilt
hebben (bijv A2)
Kies in menu Bewerken hier Plakken speciaal of gebruik de sneltoetsen
Ctrl+Shift+V
Vink linksonder in het dialoogvenster Plakken speciaal de optie
Transponeren aan en klik op OK.
De waarden uit cellen A1 en B1 staan nu in de cellen A2 en A3.

Hopelijk kan je hiermee verder.


Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

Op 18-2-2012 19:29, Frank van Lier schreef:

  Beste Henk,
Bedankt voor je reactie, maar wil toch iets meer weten.
Indien je in cel a1 en b1 iets hebt staan en cel A1+B1 (dmv van 1
selectie en rechts klikken met de muis) in 1 keer wil kopieëren naar de
cellen A2+A3+A4 (door cel A2+A3+A4 te selcteren en weer rechts klikken
doet).
Dan verschrijnt bij mij geen plakken functie met de rechter muis functie
en ook niet het icoontje in de werkbalk is dan niet actief, terwijl als ik
alleen naar cel A2 wil kopiëren wel.

Als ik met crt+V doe dan werkt het bij mij ook.

Gaarne zie ik je reactie nog.

Groet Frank

Hallo,

Op mijn Mac lijkt het toch een beetje anders te werken:
Ik selecteer rijbereik A1+B1 en klik rechts ->  kopieer
Ik selecteer kolombereik A2+A3+A4 en klik rechts ->  plak
dan kopieert LibO A1+B1 op de drie onderstaande rijen (A1 op A2, A3 en A4;
B1 op B2, B3 en B4).
Dat lijkt me ook een te verwachten resultaat...

De case was om A1+B1 te kopiëren naar het kolombereik A2+A3+A4.
In de door jou aangegeven situatie wordt A1+B1 gekopieerd naar A2+A3+A4 en B2+B3+B4
Dat kan Calc ook indien het bereik A2 t/m B4 wordt geselecteerd.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.