Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Cor,

Je aanwijzingen werken helaas niet.
Bij Extra > Taal> Voor selectie staat wel Nederlands aangevinkt
Bij de andere 2 opties: Voor alinea en Voor alle tekst is Nederlands niet aan te vinken. De Taalinstellingen in Extra> Opties > Talen is de gebruikersinterface Nederlands evenals de Lokale instelling.
In Extensiebeheer zie ik de Nederlandse dictionaire van Open Taal.
Wat doe ik verkeerd?

Met vriendelijke groeten,

Paul van Tooren



-----Oorspronkelijk bericht----- From: plmvantooren@hetnet.nl
Sent: Sunday, February 19, 2012 1:50 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] Punten van aandacht versie 3.5 LibreOffice

Beste Cor,

Bedankt voor je antwoord betreffende de spellingscontrole.
Bij Opmaak > Teken staat Nederlands(NL)

Bij Extra> Extensiebeheer staat de Nederlands Open Taal.

Kan er ergens in de instellingen niet goed staan bij mij? Ik heb het eerder
gehad meet de versie 3.4.5.
Toen bleek ook een vinkje te missen, maar ik weet niet meer waar dit was.
Misschien weet u hierop het antwoord.

Vriendelijke dank.

Paul van Tooren

-----Oorspronkelijk bericht----- From: Cor Nouws
Sent: Sunday, February 19, 2012 12:20 PM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] Punten van aandacht versie 3.5 LibreOffice

Dag Paul, geacht medelid :-)

plmvantooren@hetnet.nl wrote (18-02-12 10:17)
Geacht team,
[...]
1.    De spellingscontrole krijg ik niet aan het werk.


Is de Nederlandse woordenlijst wel geïnstalleerd?
Je kunt die zien bij Extra > Extensiebeheer.
En als er een woordenlijst voor een taal beschikbaar is, zie je dat door
een vinkje bij de taal-keuze in de lijst Taal op het tab Teken in het
venster Opmaak > Teken (op het venster voor opmaakprofielen).


2.    Ik heb een overzicht van mijn bankrekeningen in Calc, bestaande
uit 5 bladen Plotseling, zonder enige reden, waren de van 3 bladen de
eerste 7 rijen niet meer bereikbaar.

Waren ze er ook niet meer? Of waren ze verborgen (Opmaak > Rij > Verbergen)
Wat voor een document type is het ? ods, xls ?

Is het een document dat een heel lange historie heeft, misschien
conversie op import op conversie ... ?

De overige bladen vertoonden
deze storing niet. Ik heb het opgelost door een kopie te maken van de
onjuiste bladen en alles werkt weer. Ik kan niet achterhalen wat de
oorzaak van de anomalie.

Als je nog een ander exemplaar hebt met dit gebrek, waaruit je gevoelige
gegevens kunt verwijderen, is dat wel interessant voor onderzoek, denk ik.

vr. groeten,


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.