Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Cor Nouws wrote (3 februari 2012 21:38)

Volgens mijn geheugen (...) wordt de \3.4 map bijna leeg gemaakt en 
verschijnt er een nieuwe \3.5 map naast.

Ik zal er -zodra ik op een Windows machine 3.5 zet- extra goed op letten 
en dan je geheugen van nieuwe informatie voorzien.

En volgens mij wordt er op de internationale lijsten ook Major gebruikt 
voor de 3.5.
Misschien is het dan Main, Major, Minor ?

Ik weet het echt niet, ik ben maar een ontwikkelaar die niet goed bij z'n hoofd is... :)

Winfried

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.