Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


users@nl.libreoffice.org,

Hartelijk dank voor het antwoord,

Misschien kan c.q.wil iemand anders reageren op de volgende vraag:
Hoe kan je een nieuwe 'Hoofdversie'  over een oude 'Hoofdversie' heen
installeren, zodat het verwijderen van de oude 'Hoofdversie' niet nodig is.

Met vriendelijke groet,

Rene Schouten.

Op 30 januari 2012 08:53 schreef Winfried Donkers <
W.Donkers@dci-electronics.nl> het volgende:

Wat ik nog mis in Libre Office is het volgende, een mogelijkheid om een
oude versie te updaten met een nieuwe versie.
Nu dienen we eerst de oude versie te verwijderen en de nieuwe versie te
installeren.
Libreoffice werkt met 'hoofdversies' (3.4 en 3.5) en 'subversies' (3.4.4
en 3.4.5). Die 'subversies' worden automatisch als update uitgevoerd, er
hoeft niets verwijderd te worden. 'Hoofdversies' kunnen naast elkaar worden
geinstalleerd en gebruikt; een nieuwe 'hoofdversie' overschrijft daardoor
niet automatisch de oude. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik niet
1-2-3 weet te zeggen hoe je een nieuwe 'hoofdversie' over een oude kan
installeren zodat verwijderen van de oude versie niet nodig is.
'Hoofdversies' hebben verschillen in mogelijkheden (nieuwe dingen),
'subversies' bevatten in het algemeen verbeteringen van d ebestaande
mogelijkheden en bugfixes.

Winfried

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
*Met vriendelijke groet,
René Schouten.

Voor: Webdesign/Webhosting Low - Budgetprijzen.

100,000 Hits Naar Uw Site! Klik Hier:
http://www.fwdigitaalict.nl.nl/?42215

Heeft u een vraag? info@fwdigitaalict.nl*

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.