Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Beste Winfried, *,

Winfried Donkers wrote (30-01-12 08:53)

[...] 'Hoofdversies'
kunnen naast elkaar worden geinstalleerd en gebruikt; een nieuwe
'hoofdversie' overschrijft daardoor niet automatisch de oude.

Weet je dat zeker? Ik heb nog een waarschuwing bij de notities voor het werken / testen met 3.5.0RC1 gezet, omdat die automatisch de geïnstalleerde versie vervangt. (Heb er zelf nooit 'last' van want werk uitsluitend met parallele installatie.) Wat wel zal zijn, dat versie 4.0.0 niet 3.x.x vervangt, maar dat schreef je niet.
Is het in het Engels niet major, minor, micro, dus in Nl hoofd, sub, micro ?

vr. groet,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.