Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Rene Schouten wrote (30-01-12 10:44)

Wij gebruiken LibreOffice o.a. ook voor zakelijke documenten, dus wij
blijven even op de laatste versie van de 3.4 reeks.

Correct wat Joren heeft opgemerkt.
Het verdient daarnaast zeker aanbeveling om de 3.5.0 op enkele plekken, voor voor jullie belangrijke taken te testen :-) Als daar iets niet goed loopt, kan het worden gemeld en verbeterd voor de 3.5.1 of 3.5.2. Want als niemand uit de gemeenschap (en dat zijn ook wij, alle gebruikers) het test, en een evt. fout niet ontdenkt, is het repareren daarvan zo lastig ;-)

veel groet,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.