Date: prev next · Thread: first prev next last
2012 Archives by date, by thread · List index


Ha Winfried,

Winfried Donkers wrote (01-02-12 08:01)

Weet je dat zeker? Ik heb nog een waarschuwing bij de notities voor
het werken / testen met 3.5.0RC1 gezet, omdat die automatisch de
geïnstalleerde versie vervangt. (Heb er zelf nooit 'last' van want
werk uitsluitend met parallele installatie.)
Windows maakt in C:\Program Files een map LibreOffice 3.4 aan, met de
programma's en de instellingen. In mijn herinnering werden de
instellingen van 3.3 wel overgenomen naar 3.4. Ik heb nog geen 3.5
geïnstalleerd (een bedrijfs'zekere' versie in Windows vind ik genoeg,
en in Linux heb ik 3.6alpha+)

Volgens mijn geheugen (...) wordt de \3.4 map bijna leeg gemaakt en verschijnt er een nieuwe \3.5 map naast.

Wat wel zal zijn, dat versie 4.0.0 niet 3.x.x vervangt, maar dat
schreef je niet. Is het in het Engels niet major, minor, micro, dus
in Nl hoofd, sub, micro ?
Daar zal je helemaal gelijk in hebben, gelukkig gebruikte ik '' voor
de termen :)

En volgens mij wordt er op de internationale lijsten ook Major gebruikt voor de 3.5.
Misschien is het dan Main, Major, Minor ?

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.