Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Dag Jan,

Jan Geenen wrote (23-12-11 11:04)
On 21 dec 2011, at 17:54, Cor Nouws wrote:
Jan Geenen wrote (21-12-11 15:13)

Maar hoe nu verder? Ik kan de slotjes extensions niet weg
gooien. Geen Remove knop beschikbaar.

Als je inlogt als beheerder is dat wel mogelijk, maar ...
Ik ben de sys admin van mijn iMac. De zin hier boven maakt me
nieuwsgierig naar wat er komt bij puntjes.

Nu, het was me niet zo duidelijk uit je eerste verhaal waarom sommige
als admin waren geïnstalleerd en sommigen niet. Dus... wat gebeurt daar
op admin niveau. Dat is nu wel duidelijk.


Je hebt extensions aangekondigd en ik ben eens gaan neuzen of er wat
voor mij bij was.

Dank voor je uitgebreide verslag over de extensies.
Het is inderdaad nogal essentieel dat je een bepaald doel, of bepaalde vraag hebt, waarbij je een oplossing (bijv. extensie) zoekt.


Ik wil nog andere extensions testen waarvan ik denk dat ze voor mij
nuttig zijn. Nu even rustig aandoen.

 :-)

Conclusies: * iedere extension heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing
* documentatie zoeken buiten de manuels

Klopt.

* een idee: is het mogelijk om
aan Tools een label Extensions toe te voegen waar je kunt aanklikken
welke extension actief moet worden. bv Spelling brengt je naar
Languages en vervolgens start Spelling and Grammer.

Het zal per gebruik verschillen. Er zijn extensies die dingen doen met diagrammen, plaatjes, paginaindeling ...

Ik ben geen programmeur kan dus zelf niets uitrichten.

Kan best meevallen ;-)
Als je bij een specifieke extensie een suggestie hebt, is dat altijd nuttig.

vr. groeten,
& gelukkig kerstfeest,
--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.