Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Dag Paul,

Paul van Tooren wrote (23-12-11 15:07)

Regelmatig gebeurt het, dat ik bepaalde voorzieningen kwijt raak.
Bijvoorbeeld:
De knop Niet-zichtbare tekens (het z.g. spijkertje) weigert op een
bepaald moment dienst; het werkt niet meer en is niet meer te zien in
Writer.

Klopt. Of beter: klopt niet. Is een bug die onlangs is verbeterd voor 3.4.5 and 3.5.0. Het probleem ontstaat na het afdrukken (voorbeeld) en/of exporteren naar PDF. Je kunt het direct zelf ook verhelpen door in Extra > Opties > LIbreOffice Writer > Opmaak hulp weer een vinkje te zetten bij Einde alinea.

De knop Stijlen en opmaak weigert ineens, van de ene dag op de andere,
dienst. Het venster is niet meer te zien en kan dus niet gebruikt worden.

Hmm, zou het kunnen dat het venster geminimaliseerd is aan de rand van het scherm? Er is dan een serie puntjes (vertikaal) in het midden van de rand te zien. Daarop klikken maakt het venster weer zichtbaar.

Hoop dat dit helpt.

vr. groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.