Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Beste Paul,

Paul van Tooren wrote (24-12-11 10:54)

Je aanbeveling heeft gewerkt. Ik zie de knop niet-afdrukbare tekens weer
werken.
Het andere "euvel" was inderdaad, zoals je aangaf, verborgen onder de
verticale greep.

Blij te lezen dat het heeft geholpen.
Het is erg goed om dit soort vragen altijd via de lijst te doen. Zo is het eerste punt een bug, dus pas na overleg tussen en proberen door meerden precies is gelokaliseerd. Met ook nog een makkelijke work-around. Dat is wat open source zo sterk maakt: open samenwerken, uitwisselen. Dan kan ieder ook makkelijk een klein beetje bijdagen (als het zo uit komt). En hoe meer mensen delen, hoe eerder problemen worden gevonden, hoe beter de idee├źn voor verbetering gereflecteerd kunnen worden.

Bedankt voor de suggesties.
3.4.5 wordt pas gelanceerd na Nieuwjaar, dus daar wacht ik maar mee.

Ja, 3.4.5 zal ergens half januari verschijnen.
Dat is dan de 6e versie uit de 3.4-serie, dus enorm goed, en verreweg de meeste onhebbelijkheden van vroege versies zullen er uit zijn. De 3.5.0, waaraan nu wordt gewerkt, is weer een heel nieuwe lijn. Met weer veel verbeteringen en nieuwe dingen. Maar zeker de eerste versies (.0 en .1) moet je met enige omzichtigheid gebruiken. Aan de andere kant: ik werk heel veel met ontwikkel-versies: gewoon versies die automatisch worden gemaakt van de code-repository waarin wordt gewerkt en die automatisch op een downloadserver worden geplaatst. En het is verbazingwekkend hoe weinig problemen ik daar in tegenkom. Maar soms ook heel grote fouten natuurlijk. Kan ik dan weer mooi doorgeven aan de ontwikkelaars.

Ooops, sorry voor de woordenvloed.

vr. groeten en dank voor het rapporteren van je bevindingen!
--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.