Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Beste lezers,

Nog een paar dagen en dan is de twee dagen durende bug-hunt sessie voor LibreOffice 3.5.0.

Ik heb ook al van meerdere mensen uit onze Nederlandstalige gemeenschap begrepen dat ze even of wat langer komen.

Tof! Hoe meer hoe gezelliger :-)

Er gaan ook mensen meedoen die weinig ervaring met testen hebben. Maakt helemaal niet uit, want er zijn altijd mensen die kunnen helpen. En eigenlijk kan iedereen testen - alleen het gestructureerd verwerken van de resultaten moet je natuurlijk even leren.

Ik hoop dus ook veel mensen uit onze groep even te mogen gegroeten.
Ik zal zelf pas op de 30e en niet de 29e, oliebollen gaan bakken om tijd vrij te maken.

Info:  wiki.documentfoundation.org/QA/BugHunting_Session_3.5.0.-1

Vragen? hier ;-)

vr. groeten en gelukkig kerstfeest of fijne kerstdagen gewenst!

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.