Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Ik gebruik OpenOffice 3.4.4 gedurende enkele maanden.
Regelmatig gebeurt het, dat ik bepaalde voorzieningen kwijt raak.
Bijvoorbeeld:
De knop Niet-zichtbare tekens (het z.g. spijkertje) weigert op een
bepaald moment dienst; het werkt niet meer en is niet meer te zien in
Writer.
De knop Stijlen en opmaak weigert ineens, van de ene dag op de andere,
dienst. Het venster is niet meer te zien en kan dus niet gebruikt worden.
Is dit een fout in de software en hoe kan dit voorkom,en/opgelost worden?
met vriendelijke groeten,
P.L.M. van Tooren

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.