Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Hier mijn probleem. Ik heb een aantal extensions geinstalleerd en kan deze niet gebruiken. Ik heb 
gezocht in de documentatie >maar dat had practisch geen resultaat. Sommige extensions waren wel te 
gebruiken. Anderen daar en tegen niet. Diegene die >onbruikbaar zijn hebben een hangslotje. 
Mijn vraag is: hoe kan ik dat slotje verwijderen?

Ik ken het slotje van extensies die bij installatie zijn geplaatst en niet wijzigbaar zijn door de 
gebruiker. Het slotje zegt niet iets over het 'aan' of 'uit' staan van de extensie. Dat 
'aan/uit'-zetten doet Libreoffice zelf, afhankelijk van overige instellingen (bijvoorbeeld 
taalkeuzes).
Vast geen bevredigend antwoord, maar misschien helpt het je verder.

Winfried

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.