Date: prev next · Thread: first prev next last
2011 Archives by date, by thread · List index


Dag Winfried,

bedankt voor je tip. Het betekent dat ik me niet verder druk hoef te maken over de slotje.

Mijn redenering was als volgt: klik op een extension zonder slot dan wordt de extension 
geselecteerd en er verschijnen twee knoppen in het scherm. Remove en Disable. Klik ik op slotjes 
extension dan wordt alleen de selectie weergegeven. Mijn idee was: slotje weg knoppen terug. 

Maar hoe nu verder? Ik kan de slotjes extensions niet weg gooien. Geen Remove knop beschikbaar. 
Redenering; als ze toch niet werken dan maar weg ermee.

M.vr.gr.

Jan GeenenOn 21 dec 2011, at 11:37, Winfried Donkers wrote:

Hier mijn probleem. Ik heb een aantal extensions geinstalleerd en kan deze niet gebruiken. Ik 
heb gezocht in de documentatie >maar dat had practisch geen resultaat. Sommige extensions waren 
wel te gebruiken. Anderen daar en tegen niet. Diegene die >onbruikbaar zijn hebben een 
hangslotje. 
Mijn vraag is: hoe kan ik dat slotje verwijderen?

Ik ken het slotje van extensies die bij installatie zijn geplaatst en niet wijzigbaar zijn door 
de gebruiker. Het slotje zegt niet iets over het 'aan' of 'uit' staan van de extensie. Dat 
'aan/uit'-zetten doet Libreoffice zelf, afhankelijk van overige instellingen (bijvoorbeeld 
taalkeuzes).
Vast geen bevredigend antwoord, maar misschien helpt het je verder.

Winfried

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.