Date: prev next · Thread: first prev next last


Op di 5 apr. 2022 om 12:22 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

h.vdburg@hccnet.nl wrote on 05/04/2022 11:53:

Ik kan mij vinden in Nieuwste versie en Vorige versie v.w.b. de
menukeuze. Op downloadpagina's kan tussen haakjes worden aangegeven
dat de nieuwste versie nog verder ontwikkeld wordt en dat de vorige
versie geen nieuwe ontwikkelingen/updates meer krijgt.

Voor de huidige website lijkt me dat OK.


Ga ik dat zo aanpassen.


Heeft iemand zich wel eens verdiept in de nieuwe internationale website?
Ik duidelijk niet ... :\  maar ik zie wel dat het probleem daar helemaal
niet speelt:
   https://www.libreoffice.org/download/download/ c'est tous.


Ja, heb ik wel eens naar gekeken. Zij hebben echter maar één pagina en geen
menukeuzes meer tussen de twee versies. Ik vind daar voor en nadelen aan
zitten. En ik heb ook geen idee hoe dat in silverstripe te implementeren.

Groet,
Kees


Salut,

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- marketing @CollaboraOffice
- ceo www.nouenoff.nl
- initiator www.mijncloudoffice.nl

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.