Date: prev next · Thread: first prev next last


Dat vind ik een heel goed voorstel.

Op di 5 apr. 2022 11:54 schreef <h.vdburg@hccnet.nl>:

Hallo allen,

Ik kan mij vinden in Nieuwste versie en Vorige versie v.w.b. de menukeuze.
Op downloadpagina's kan tussen haakjes worden aangegeven dat de nieuwste
versie nog verder ontwikkeld wordt en dat de vorige versie geen nieuwe
ontwikkelingen/updates meer krijgt.

Groetjes, Henk.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Kees Kriek <kees538@gmail.com>
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 11:01
Aan: Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>
CC: discuss@nl.libreoffice.org
Onderwerp: Re: [nl-discuss] benaming LibreOffice versies.

Dat zeg ik ook niet. Ik zeg dat ik het wat lang vind. 😂
Maar ik bedoel vooral in de (onze) menukeuze.

Groet,
Kees

Op di 5 apr. 2022 10:37 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Kees Kriek wrote on 05/04/2022 06:58:
Ik vind Henk zijn voorstel niet slecht, maar wat te lang.

Ik zat er ook nog eens over na te denken en dacht aan Nieuwste en
Voorlaatste. Maar dat laatste geeft misschien de indruk dat de
volgende
de
laatste versie is en dat is natuurlijk geenszins zo.
Dan dacht ik aan Nieuwste en Vorige.

Ik heb niet de indruk dat op de Engelse downloadpagina een poging
wordt gedaan om er een kort label aan te hangen?
https://www.libreoffice.org/download/download/

Grtz,

--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134
80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- marketing @CollaboraOffice
- ceo www.nouenoff.nl
- initiator www.mijncloudoffice.nl


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.