Date: prev next · Thread: first prev next last


Op de ask-pagina van LibreOffice is een kleine discussie ontstaan over de
downloadpagina van LibreOffice en dan met name over de benaming van de
versies (Fris en Rustig).
Ik ben het er wel mee eens dat dit niet helemaal duidelijk is.
Het voorstel is om de definitieve versie Stabiel te noemen i.p.v. Rustig.
De Fris-versie zou dan Nieuw kunnen heten, maar daar twijfel ik wel over.
In het Engels hebben ze het over *Release Candidate *(RC), maar dat is niet
echt naar het Nederlands te vertalen.
Graag hoor ik suggesties over het benoemen van de verschillende versie.

Voor de duidelijkheid:
Rustig is de voorlaatste versie die al langer getest is en dus geen of
weinig fouten meer bevat, maar waar ook niet meer aan gewerkt wordt.
Fris is de laatste nieuwe versie met nieuwe features, maar die nog niet zo
lang getest wordt en dus nog wat fouten kan bevatten, die dan in een
volgende release opgelost gaan worden.

Met vriendelijke groet,
Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.