Date: prev next · Thread: first prev next last


Hi Cor (en anderen)

Ik heb 'stabieler' uit de inleidende tekst weg gehaald.
Maar wat doen we dan met de benaming?
Ik stel voor de Fris versie dan 'Nieuwste' te noemen.
Maar de Rustig versie kom in niet helemaal uit. Oudere lijkt me niets,
Huidige is ook maar zozo.
Graag hoor ik nog wat andere opties.

Groetjes,
Kees

Op ma 4 apr. 2022 om 09:49 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Hoi Kees,

Kees Kriek wrote on 04/04/2022 08:05:
Op de ask-pagina van LibreOffice is een kleine discussie ontstaan over de
downloadpagina van LibreOffice en dan met name over de benaming van de
versies (Fris en Rustig).

Dank voor de info en het fiksen van de fout op onze downloadpagina's :)

Ik ben het er wel mee eens dat dit niet helemaal duidelijk is.

Het was destijds ook een heel moeizaam proces om hiertoe te komen.

Het voorstel is om de definitieve versie Stabiel te noemen i.p.v. Rustig.

Het idee om 'stabiel' te gebruiken lijkt logisch, maar het is juist wat
we vanaf dag één consequent hebben proberen te vermijden :)
Beide versies zijn stabiel, en het is voor de ontwikkeling belangrijk
dat de nieuwe veel wordt gebruikt, want pas dan komen de foutjes die
overal zitten, aan het licht en kan aan verbetering worden gewerkt…


De Fris-versie zou dan Nieuw kunnen heten, maar daar twijfel ik wel over.
In het Engels hebben ze het over *Release Candidate *(RC), maar dat is
niet
echt naar het Nederlands te vertalen.

De release kandidaat is er voor elke versie.. Voor 7.4.0 heb je er twee,
voor de 7.4.1 heb je er twee etc.


Graag hoor ik suggesties over het benoemen van de verschillende versie.

Voor de duidelijkheid:
Rustig is de voorlaatste versie die al langer getest is en dus geen of
weinig fouten meer bevat, maar waar ook niet meer aan gewerkt wordt.
Fris is de laatste nieuwe versie met nieuwe features, maar die nog niet
zo
lang getest wordt en dus nog wat fouten kan bevatten, die dan in een
volgende release opgelost gaan worden.

Klopt helemaal.
Op aks wordt ook gesuggereerd dezelfde aanpak als de
Engelstalige/internationale site te nemen. Lijkt mij prima.

Voor de nieuwste: "If you're a technology enthusiast, early adopter or
power user, this version is for you!"

Voor de oudere: “This version is slightly older and does not have the
latest features, but it has been tested for longer. For business
deployments, we strongly recommend support from certified partners which
also offer long-term support versions of LibreOffice.”

groetjes,
Cor
--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- marketing @CollaboraOffice
- ceo www.nouenoff.nl
- initiator www.mijncloudoffice.nl


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.