Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi,

We hadden op de wiki ergens een todo lijst (openstaande activiteiten) alleen kan ik het niet meer vinden.

Ik wil deze lijst uitbreiden met dingen die nog gedaan kunnen worden en voor uitgave 6.2 en andere dingen...
Deze lijst wil ik ook publiceren op facebook. en de diverse maillijsten

Wil zelf starten met monsterklus het vertalen van Base handleiding...

/Rob


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.