Date: prev next · Thread: first prev next lastOn 07-01-19 07:14, Kees Kriek wrote:
Rob Westein wrote on 1/6/19 12:38 PM:
Wil zelf starten met monsterklus het vertalen van Base handleiding...
Wow Rob, dat zou geweldig zijn.
Ik wil het wel voor je nalezen en de opmaak doen als je wilt.

Dankjewel, van je aanbod zal ik zeker gebruik maken...
Dit is wel iets waar ik een aantal maanden zoet mee ben...

Moet ook de voorbeeld databases vertalen..... kan ik meteen de Base documentor uitproberen :-)

De documenten ongeformateerd bij je aanleveren of moet ik alvast de template gebruiken?

Ik meen me te kunnen herinneren dat er ook een document bestond met "regels" voor het vertalen van handleidingen... kan je mij deze sturen?

Heb ik ook toegang nodig voor de nieuwe ODF author site??

/Rob


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.