Date: prev next · Thread: first prev next last


Hi Rob,

Rob Westein wrote on 1/6/19 12:38 PM:
We hadden op de wiki ergens een todo lijst (openstaande activiteiten)
alleen kan ik het niet meer vinden.

https://wiki.documentfoundation.org/Main_Page/nl
#5 - TODO

Ik wil deze lijst uitbreiden met dingen die nog gedaan kunnen worden en
voor uitgave 6.2 en andere dingen...

Fijn - er is al lang niet naar gekeken.
Het afgelopen halfjaar ben ik privé nogal druk geweest, dus ook een stuk
minder voor LibreOffice gedaan. Hoop dat dat weer beter wordt.

Deze lijst wil ik ook publiceren op facebook. en de diverse maillijsten

Wil zelf starten met monsterklus het vertalen van Base handleiding...

Die vanuit het Duits.. geweldig :) !

hartelijk groet,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- http://www.nouenoff.nl / https://www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.