Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Van de Handleidingen voor Writer, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Werken met velden' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk wordt beschreven waar velden zoal voor gebruik worden,
zoals voor kruisverwijzingen en bladwijzers. Maar ook voor paginanummers,
totaal aantal pagina’s, datum en tijd en documentnaam. U kunt velden ook
een voorwaardelijk inhoud geven, dat wil zeggen dat de informatie in die
velden alleen wordt getoond als aan de voorwaarde wordt voldaan. U kunt met
een voorwaarde ook alinea’s, tekst en secties verbergen.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.