Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Van de Handleidingen voor Writer, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Werken met hoofddocumenten' vertaald en gepubliceerd.

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat een hoofddocument is en waarom u dit
zou gebruiken. Ook wordt dan beschreven hoe u subdocumenten invoegt in uw
hoofddocument en hoe u de verschillende documenten het best kunt opmaken,
met opmaakprofielen. Vervolgens wordt beschreven hoe u kruisverwijzingen
gebruik tussen de verschillende documenten, eventueel met gebruik van
bladwijzers.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.