Date: prev next · Thread: first prev next last


Allen


Van de Handleidingen voor Writer, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Inhoudsopgaven, indexen en litteratuurlijsten' vertaald en
gepubliceerd.

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een inhoudsopgave maakt en aanpast.
Ook wordt ingegaan op verschillende typen inhoudsopgaven, zoals
Alfabetische index, Afbeeldingsindexen en Literatuurlijsten. Daarbij wordt
ingegaan op de verschillende opties van de tabbladen van het
dialoogvenster. Ook wordt beschreven hoe u inhoudsopgaven bijwerkt, bewerkt
en verwijdert.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.