Date: prev next · Thread: first prev next last


Op wo 2 jan. 2019 om 13:28 schreef Ivo ten Hagen <ith@pehabo.nl>:

Beste Kees,


Hi Ivo


Duidelijk verhaal, dank weer voor de tijd en inspanning die je erin steekt.

Ik heb nog een klein vraagje, hoe kan ik een "eigen" inhoudsopgave in
bijvoorbeeld het standaardsjabloon zetten? Ik heb een standaardsjabloon
met aangepaste lettertypes, alineaopmaakprofielen enzovoort, maar de
inhoudsopgave lukt me niet om daarin vast te zetten. (Tenzij ik hem
"hard" maak en verwijder als ik hem niet gebruik. Dat is een werkbare
work-around.Volgens is dat ook de manier. Om de inhoudsopgave er hard in te zetten als
je deze in de sjabloon op wilt nemen.

Groetjes, Kees


Met vriendelijke groet

Ivo

Op 2-1-2019 om 08:31 schreef Kees Kriek:
Allen


Van de Handleidingen voor Writer, voor LibreOffice versie 6, is het
hoofdstuk 'Inhoudsopgaven, indexen en litteratuurlijsten' vertaald en
gepubliceerd.

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een inhoudsopgave maakt en
aanpast.
Ook wordt ingegaan op verschillende typen inhoudsopgaven, zoals
Alfabetische index, Afbeeldingsindexen en Literatuurlijsten. Daarbij
wordt
ingegaan op de verschillende opties van de tabbladen van het
dialoogvenster. Ook wordt beschreven hoe u inhoudsopgaven bijwerkt,
bewerkt
en verwijdert.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.