Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik heb op deze site https://www.top-week.nl/en/registration/ de volgende vraag achter gelaten:
(het is maar een ideetje - kijken of er wat uitkomt)

Dit is een puur informatieve vraag.
Ik ben erg betrokken bij het het kantoor-pakket LibreOffice, misschien hebt u het weleens gezien. Dat is een "office-suite" waarmee in grote lijnen hetzelfde gedaan kan worden als met het bekende pakket van Microsoft (Microsoft Office). In sommige opzichten kan je iets minder met LibreOffice, in sommige opzichten zelfs meer. LibreOffice is degelijk en erg geschikt voor gebruik in het onderwijs. Ook veel bedrijven en (overheids-) organisaties gebruiken het. Over de vele voordelen van dit pakket ga ik niet uitweiden maar het is een volwaardige vervanger voor Microsoft Office en het kost geen geld.
Mijn vraag is dan ook deze:
Is er een moment in de top-week van 2017 waarop wij "acte de présence" kunnen maken met dit pakket (een "martkt" of iets dergelijks)? Daar zouden we de studenten van uw universiteit dit pakket kunnen laten zien. Omdat LibreOffice echt non-profit is hebben wij heel weinig financiële middelen. Wanneer u vragen hebt naar aanleiding van dit verzoek of over LibreOffice zelf, voelt u vrij om deze te stellen!
Vriendelijke groet, Pieter Kristensen (alumnus Tilburg University)--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.