Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2017-01-20 10:01, Cor Nouws wrote:
Luc Castermans wrote on 20-01-17 07:16:
Inderdaad: reiskosten, huur zaaltje.  200 euro/event ?

Budget geeft de kans om eens iets groters te organiseren. Flinke zaal,
sprekers, posters/reclame.. om meer algemeen publiek te trekken. Maar
dat vraagt vooral voorbereiding.
Onze gebruikelijke bijeenkomsten organiseren we vaak ook zonder budget:
accommodatie gesponsord en ieder verzorgt eigen reis.

Hai Cor,

Even off-list. Mocht het niet lukken met de fondsenaanvraag, dan zou ik
eventueel ook wel bereid zijn een keer een event te sponsoren. Ligt een beetje
aan de hoogte van het bedrag, maar als we daarmee een groter publiek kunnen
bereiken, dan wil ik graag meehelpen. Geen idee wat je daarvoor nodig zou
hebben, maar als je een schatting kunt maken, dan ben ik zeker bereid dat te
overwegen.

Mvg,

Hans-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.