Date: prev next · Thread: first prev next last


Tussen allerlei vergaderingen en bijeenkomsten door, vind ik wel tijd en ruimte om behulpzaam te 
zijn bij het organiseren.

Groetjes, Henk

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Kees Kriek [mailto:kees538@gmail.com] 
Verzonden: vrijdag 20 januari 2017 12:01
Aan: NL_LibreOffice_Discuss <discuss@nl.libreoffice.org>
Onderwerp: Re: [nl-discuss] Fwd: [libreoffice-l10n] NLP Budget Requests for 2017

Het zou jammer zijn als je budget krijgt en je vindt niemand die tijd (en
zin) heeft om het op poten te zetten. Ook bij mij is tijd vaak een probleem.
Als je de reactie op de vraag die Rob stelde om bij te dragen aan het organiseren van een 
gebruikersbijeenkomst als leidraad neemt, dan is de kans groot dat je er (nagenoeg) alleen voor 
staat.

Groetjes, Kees

2017-01-20 11:44 GMT+01:00 hdv@gmail <hdv.jadev@gmail.com>:

On 2017-01-20 11:26, Cor Nouws wrote:
hdv@gmail wrote on 20-01-17 10:06:

Even off-list. Mocht het niet lukken met de fondsenaanvraag, dan 
zou ik

Dank je Hans! Sympathiek. Geld is niet het grootste probleem. Vooral 
mensen die er tijd in stoppen ;)

Heel herkenbaar. Tijd is ook altijd mijn "zwakke punt".

Grx HdV


--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: 
http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be 
deleted


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.