Date: prev next · Thread: first prev next last


Even een nieuw bericht over het organiseren van LO meetings
Vorig jaar had ik
het genoegen een eerste meeting te organiseren. De wijze waarop ik
dat gedaan had werd niet door iedereen gewaardeerd, maar deed dit
vooral om input te krijgen voor de meeting.
De meetings zijn nl
voor en door LO gebruikers en ik dacht het door het in de groep te
gooien ik wel enige reactie te krijgen.
Uiteindelijk toch
een leuke meeting gehad en mijn bedoeling was om snel weer een
meeting te organiseren. Heb daarom weer een oproepje geplaatst met
een vraag om ideeen en hulp… daar is echter nul reactie opgekomen.
Inmiddels heb ik ook
wat minder tijd tot mijn beschikking en ben ik echt op zoek naar
mensen die mee kunnen denken/helpen om leuke meetings te organiseren.
We hebben volgens
mij best wel wat mensen rondlopen die een meeting willen organiseren,
dus waarom niet een groepje / commissie of hoe je het ook wilt
noemen, maken die de organisatie van meetings op zich neemt?
Eens in de zoveel
tijd een brainstorm sessie houden via Hangout/Jitsi oid moet toch wel
mogelijk zijn om leuke meetings te organiseren. Toch?
Dus de ultieme vraag
hier is: wie wil deelnemen aan organisatie groepje???Groet,
Rob

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.